Indsamling af spildolie

Dansk Olie Genbrug A/S henter spildolie hos godt og vel 5000 autoværksteder og industrier. Spildolien er smøreolie, som er tappet af ved olieskift, - typisk gearolie, motorolie og hydraulikolie men også f.eks. varmetransmissionsolie og transformerolie. Afhentning af spildolie ude ved kunden sker normalt 1-5 gange om året, for større affaldsproducenter, dog helt op til flere gange om måneden.

På årsbasis indsamler Dansk Olie Genbrug A/S med 8 tankbiler og 4 specialkøretøjer, til store olietransporter, 25.000 tons spildolie, herunder også vandholdige olier. Indsamlingen er tilrettelagt således, at de enkelte tankbiler afhenter spildolie i passende distrikter. Fra et egnet sted i distriktet sker den videre transport med jernbanetankvogn.

Alle afhentningerne rapporteres årligt til den pågældende kommune, samt til Miljøstyrelsen i en samlet opgørelse over vor indsamling for hele landet.

 

Slopolie

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og håndterer således også slopolie fra skibe. Slopolien behandles, sammen med bore- og skæreolier fra metalvirksomheder, særskilt fra de brugte smøreolier, på vort anlæg i Horsens. Her brydes emulsionerne, olien afvandes, og da olien er af en kvalitet, der ikke egner sig til genraffinering, sælges den direkte som brændsel.

 

Behandling af spildolie

Ved genraffineringen fjernes de skadelige tungmetaller, som stammer fra metal slidtage og brugte additiver, der oprindeligt har været en bestanddel i de forskellige typer smøre- og industriolier. Fra destillationsprocessen fremkommer to produkttyper med forskellige kogepunkter: fyringsolie og baseolie. Fyringsolien kan bedst sammenlignes med diesel/gasolie. Produktet anvendes på fjernvarmeværker, hvor de har erstattet tung fyringsolie fra olieselskaberne og dermed reduceret forureningen.

Når man producerer smøreolie, er baseolien grundsubstansen hvortil der tilsættes driftsforbedrende additiver for at give smøreolien de bedste smøreegenskaber. Dansk Olie Genbrug er med de seneste anlægsændringer og udvidelser i stand til at regenerere 50-60% af spildolien til baseolie. Den rensede baseolie sælges indtil videre til uafhængige olieblanderier i Europa.