MILJØ OG SPILDOLIE

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Historie

Dansk Olie Genbrugs raffinaderis historie startede på Kalundborg Havn i 1992. Mustad International Group så en idé i at lave den sorte spildolie om til baseolie "guld" og investerede penge i anlægget på Kalundborg Havn. At sikre råvarer til anlægget var allerede dengang essentielt og i løbet af 90'erne blev det tidligere DOAK oil og Østjysk Olie Depot en del af Dansk Olie Genbrug A/S.

De første år blev spildolien renset for tungmetaller til et rent brændsel, men der stræbtes fortsat efter at producere regenereret baseolie til produktion af smøreolier. Ny teknologi blev udviklet og produktionen af baseolie kunne starte 10 år senere i 2002.

Som fuldskala forsøgsanlæg måtte Dansk Olie Genbrug dog kæmpe med en del udfordringer. Baseolieproduktionen var en realitet, men ”børnesygdomme” og mangel på tilstrækkelige spildolieleverancer var fortsat en hæmsko for stabil produktion.

I feb. 2005 blev produktionen midlertidig nedlukket. I de følgende 2 år blev større sikkerhed i spildolieleverancerne funderet og forbedring af produktionen projekteret. Re-designet fokuserede på energibesparelser og procesoptimering.

I 2007 startede indkøringen af den forbedrede produktion og udvinding af baseolie til produktion af nye smøreolier har siden været en realitet, medio 2008 blev tilføjet en efterpolering af baseolien, som i dag gør den fuldt sammenlignelig med jomfruelig baseolie.

Dansk Olie Genbrug har gennem alle årene serviceret kunder med afhentning af spildolieaffald. De genraffinerbare olier er således under nedlukningen kørt på lager og senere raffineret til baseolie.