MILJØ OG SPILDOLIE

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Baseolie

De raffinerbare olier består typisk af smøreolier, som er tappet af ved olieskift, såsom gearolie, motorolie og hydraulikolie, men f.eks. også varmetransmissionsolie og transformerolie. Alt sammen smøreolier som oprindeligt er lavet af en baseolie/basisolie tilsat diverse additiver tilpasset efter smøreoliens anvendelse.

Baseolien raffineres ved destillation og ekstraktion. Baseolien er sammenlignelig med jomfruelig baseolie (produceret direkte af råolien) og sælges på det frie oliemarked. Faktisk er den genraffinerede baseoliekvalitet på nogle punkter lidt bedre, da den er en blanding af syntetiske  (kunstigt fremstillede og meget ensartede) og mineralske olier og dermed har et meget højt viskositetsindex (forholdsvis ensartet molekylelængde).

Produktdatablad for baseolien, som kaldes KS 150 og tilsvarer den jomfruelige baseolie SN 150, ses her:

Produktdatablad ”kernsolvat KS 150”