MILJØ OG SPILDOLIE

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Brændsler

Spildolien, der destilleres i raffinaderiet, er en sammensat produkt. De brugte smøreolier er delvist nedslidte oliemolekyler. Kulbrintekæder, som er slidt over efter mange timers brug, bidrager til et indhold af letteolier i spildolien.

Desuden findes der rester af benzin og diesel i spildolien. Disse lettere olieprodukter destilleres af ved lavere temperaturer end baseolien og fremkommer som biprodukter i oprensningen af baseolien.

Destillat F10: Ca. 15 % af spildolien destilleres af som et dieselolielignende produkt. Produktet sælges alene til tung industri som brændsel. Produktet kaldes Destillat F10 og produktdatablad kan ses her:
Produktdatablad, F10

DOG fuel LE: Spildolien indeholder ca. 2 % meget lette olier. Olierne minder om benzin og stammer dels fra egentlige benzinrester og dels fra slidte korte oliemolekyler. Når de lange oliemolekyler smører, slides en vis del og spaltes  i kortere kæder svarende til benzin.
Produktdatablad LE

DOG fuel EX: Fra ekstraktion af baseolien opstår et produkt bestående af baseoliedestillat med et opkoncentreret indhold af aromatiske forbindelser (PAH). DOGfuel EX sælges som brændsel til tung industri. Produktdatablad ses her:
Produktdatablad EX

DOG fuel H: DOG fuel H er den brændselsolie  som opstår fra genanvendelsen af olieemulsioner og fuelolier. Produktdatablad ses her:
Produktdatablad H