MILJØ OG SPILDOLIE

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Olieindsamling

Olie affald af mange forskellige typer indsamles til genanvendelse på Dansk Olie Genbrug A/S. I Kalundborg genraffineres brugte smøreolier dvs. affald fra brugt motorolie, gearolie, hydraulikolie, kompressorolie, transmissionsolie. Disse typer olieaffald transporteres til og behandles på raffinaderi i Kalundborg.

Olieemulsioner og andet vandigt olieaffald i form af vaskevand fra metalindustrien, slopvand fra skibssejlads, tankrensninger og olieaffald fra slamsugervirksomheder behandles på "vandfabrikken" i Horsens, hvor olie og vand afskilles og vanddelen renses for olie og tungmetaller.

Læs mere om indsamling af spildolie affald under menupunkterne:

Indsamling

Spildolier

Håndtering af olie 

Olieopbevaring