MILJØ OG SPILDOLIE

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Olieopbevaring

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tæt beholder på fast og tæt bund uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes med fald, fordybning eller opkant, så ”bassinet” kan indeholde beholderens samlede volumen i tilfælde af lækage eller spild.

Det er kommunen som er myndighed i forbindelse med opbevaring af affald og som kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål.