MILJØ OG SPILDOLIE

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Teknologi

Raffinaderiets oparbejdningsproces er en patenteret Vaxon teknologi til fraktionering af olieprodukter efter kogepunkt. Fraktioneringen foregår i en vakuum-destillation.
Ekstraktionen af baseoliedestillatet, til fjernlse af tilbageværende aromatiske forbindelser foregår i PNA-anlægget med NMP som ekstraherende fase.

Læs mere under menuen "Genraffienering". Processen til afvanding af olier i Horsens er beskrevet i undermenuen "Oparbejdning".