MILJØ OG SPILDOLIE

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Teknologi, genraffinering af brugte smøreolier

Olierne genraffineres således, at skadelige tungmetaller samt andre forurenende stoffer fjernes.

Olien forvarmes og filtreres, inden vandet fjernes i en flashdestillation. Vandet udgør i gennemsnit 6-8% af den modtagne spildolie. Den tørre olie regenereres fuldt ud og fraktioneres i den genanvendelige baseolie (60-65%) og de forbrændingsegnede produkter, den rene light ends (LE) (2-4 %) og fyringsolie (F10) (12 -15%) og endelig det tungmetalholdige bundprodukt bitumen (remanensen fra destillationsprocessen) (14-18%).

Baseoliefraktionen filtreres atter og efterpoleres i en ekstraktionsproces, hvor aromatiske forbindelser udvaskes.

Samtlige produkter gennemgår løbende analyser, på såvel internt som eksternt laboratorium, med henblik på at sikre den samme høje kvalitet.