MILJØ OG SPILDOLIE

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Teknologi, oparbejdning af olievandblandinger

Olieemulsioner fra industrien, slopolie fra skibe og olievandblandinger fra eksempelvis tankrensninger afvandes på Dansk Olie Genbrugs afdeling i Horsens.

Spildolierne filtreres, opvarmes og lagres i tanke hvor der sker en adskillelse af olie vand på grund af forskellig massefylde. Olien stiger op hjulpet af varmen.

Vanddelen ledes til vandbehandling og renses for tungmetaller og olier inden udledning til videre behandling på Horsens Centralrenseanlæg.

Oliefasen pumpes til tank for yderligere bundfældning af vand. Efter filtrering og analyse er olien klar til salg som støttebrændsel for tung industri, reduktionsmiddel for stålindustrien eller til raffinering i Holland, hvor olien i en destillationsproces renses til renere brændsler. Den højeste grad af udnyttelse af det afvandede olieprodukt er at nyttiggøre varmekalorierne. Hvad der oprindeligt primært var fyringsolier genanvendes som fyringsolier.