Dansk Olie Genbrug A/S

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og genraffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolier. Spildolierne raffineres til baseolie, som bruges til produktion af ny smøreolie. Vort raffinaderi i Kalundborg er det eneste af sin slag i Skandinavien. 55-60 % af spildolien destilleres af som baseolieprodukter, mens resten består af vand, lettere olier og endelig asfaltdelen, hvori tungmetaller og additiver opkoncentreres ved destillationen.

Virksomheden blev i 1993 overtaget af Mustad International Group og er i dag ejet af både Mustad og Norsk Spesial Olje.

Rentabel drift af destillations­anlægget kræver en vis mængde spildolie. Derfor importeres der i dag større mængder spildolie fra Sverige og Norge, hvor der ikke eksisterer genraffinerings-anlæg. I dag står Dansk Olie Genbrug A/S for indsamling af ca. 2/3 af den spildolien i den danske industri. Dansk Olie Genbrug A/S beskæftiger 60 medarbejdere.