Fyringsolie

Ved raffinering af spildolie produceres ren fyringsolie. Denne olie sælges til fjernvarmeværker. Tungmetaller og andre urenheder er fjernet fra spildolien, så fyringsolien er sammenlignelig med almindelig fyringsolie. Dansk Olie Genbrug’s fyringsolie produkter kaldes M12 og M25 afhængigt af viskositet.

Sammenligningstabel

 

 

Fuel 77

LET FUEL

M12 /M25

GAS-OLIE

 

Aske, vgt % max

0,1

0,1

0,02

0,01

Metode: ASTM D 482

Con. Carbon, vgt % max

15

10

0,10

0,20

Metode: ASTM D 189

Vægtfylde v/ 15°C g/ml max

0,99

0,92

0,88

0,87

Metode: ASTM D 4052

Én linie viskositet (40°), cSt min/max

65* / 77*

20** / 30**

12/25

/ 3,7

Metode: ASTM D 445

Flammepunkt °C min.

85

67

70

61

Metode: ASTM D 93

Svovl, vgt. % max

1,0

0,5

0,40

0,20

Metode: ASTM D 129

Én linie flydepunkt, °C max

(+) 36

(-) 3

(±) 0

(-) 12

Metode: ASTM D 97

Brændværdi, øvre Kcal/kg min.

10.315

10.540

10.700

10.850

Metode: ASTM D 4868

Brændværdi, nedre Kcal/kg min.

9.740

9.930

10.100

10.100

Metode: ASTM D 4868

Vand, vol % max

0,5

0,5

0,05

0,015

Metode: ASTM D 95

Neutralisationstal mg KOH/g max

0,20

0,20

0,20

0,20

Metode: ASTM D 974

Kobber korrosion 3 tim./100°C max

1b

1b

1b

1b

Metode: ASTM D 130

HFS vgt % max

0,10

0,15

< 0,01

< 0,01

Metode: AM-S 79007 mod.

V, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, mg/kg min.

>70

>50

<7

<7

Metode: A.A.S.

Compatibility

1

1

2

2

Metode: ASTM D 4740

Stability

2

2

2

2

Metode: ASTM D 4740

PCB

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Metode: DIN 51527